Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Ποιότητας Ζωής

10η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.45΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: