Αναζήτηση
logo
Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 2/2023) ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 2/2023) ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού