Αναζήτηση
logo
3η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ.Δ. ΚΟΚΚΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                    
    ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ                                                 Αλμυρός  26/04/2011
                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:    5403
 
  Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός
  Τ.Κ.: 37 100    
 Πληρ.: Μ. Γκίκα
 Τηλ.: 24223 – 50232
 Fax: 24220 – 29014                                                                                      
        

                  
ΘΕΜΑ: 3η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της «Πολεοδομικής μελέτης Δ. Δ. Κοκκωτών» του Δήμου Αλμυρού

                                    
                                      Π  Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κοκκωτών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 3ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαίου έως 16 Μαίου 2011.
Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων  και Πινάκων.
Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα  στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                   Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                            
                  Ηλίας Τσαμπίρας