Αναζήτηση
logo
Κέντρο Κοινότητας

Ενημερωτικό Βίντεο- Για να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους , χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Oπολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει αφενός στην υποδοχή, ενημέρωση και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου στην ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Στόχος είναι να αποτελέσει ένα «frontdesk» υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες

που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

  1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
  3. Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι:

  • Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Αλμυρού
  • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • Ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
  • Άνεργοι /ες
  • Άτομα με αναπηρία και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από Ψυχολόγο και 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Αλεξάνδρα Σχουλή- Κοινωνική Λειτουργός

Κόκκαλης Αθανάσιος-Κοινωνικός Λειτουργός

Γιαννούλη Δάφνη-Ψυχολόγος