Αναζήτηση
logo
3η Ανάρτηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης και Κτηματολογικών Πινάκων της «Πολεοδομικής μελέτης Δ. Δ. Κωφών» του Δήμου Αλμυρού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται στον οικισμό Κωφών του Δήμου Αλμυρού, να λάβουν γνώση της 3ης Ανάρτησης της Τοπογραφικής Αποτύπωσης και των Κτηματολογικών Πινάκων, της ανωτέρω μελέτης. Η υπ’ όψιν μελέτη θα παραμείνει αναρτημένη δεκαπέντε (15) ημέρες κατά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουνίου έως  1 Ιουλίου 2011.

Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, να συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων  και Πινάκων.
Οι παραπάνω διαδικασίες θα λάβουν χώρα  στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο Αντιδήμαρχος

Ηλίας Τσαμπίρας