Αναζήτηση
logo
Αυτόνομη Πρόσβαση Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα στην Παραλία του Αλμυρού

Σε συνέχεια της πρόσκλησης 075 με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» και της υπ’ αρ. πρωτ. 3937/1267/Α3/29-06-2018 απόφασης της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, εντάχθηκε η πράξη «Υποδομές πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού» με αριθμό ΟΠΣ 5021734 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020». Κατόπιν των ανωτέρω ολοκληρώθηκε η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, ο οποίος εγκαταστάθηκε και λειτούργησε από την θερινή περίοδο του 2021.

Ο Δήμος Αλμυρού τοποθετεί κάθε χρόνο, το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή δυσκολία στην κίνηση, «Seatrac» στην παραλία του Αλμυρού, προκειμένου να έχουν απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση σε αυτή, άτομα με κινητικά προβλήματα, κατά τους θερινούς μήνες. Επιπλέον της συσκευής εγκαθίσταται και λοιπός εξοπλισμός (αποδυτήρια, ντουζιέρα, χημική τουαλέτα, χώροι σκίασης, ξύλινος διάδρομος και σήμανση). Για την παρούσα θερινή περίοδο η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού έγινε την 08-07-2023.

Το σύστημα πρόσβασης «Seatrac» είναι ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον και επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να εισέλθουν από την παραλία στη θάλασσα χωρίς να χρειάζεται η βοήθεια συνοδών. Κατά τους χειμερινούς μήνες αποσυναρμολογείται, ενώ η χρήση του δεν επιφέρει αλλοιώσεις ούτε έχει μόνιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μέσω της σελίδας https://seatrac.gr/el/paralies/?page=3 μπορείτε να ενημερώνεστε για την λειτουργία του εξοπλισμού στην παραλία του Αλμυρού καθώς και για τις υπόλοιπες παροχές που συνοδεύουν το σύστημα πρόσβασης «Seatrac».