Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού»

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού»

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου την Παρασκευή 07/08/2015 και ώρα 11:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.