Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Εκπόνηση πλήρους μελέτης για την κατασκευή 5ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού»