Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρακτικού διαγωνισμού “Αγροτική Οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ”

Ανακοίνωση πρακτικού διαγωνισμού “Αγροτική Οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ”

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 και ώρα
9:30 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 126/2015

Πρακτικό διαγωνισμού “Αγροτική Οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ”