Αναζήτηση
logo
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΧΡΙ 16/11/2020