Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο

Ο Δήμος Αλμυρού κατόπιν της υπ’ αριθ. 122/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, περί προσλήψεως εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα