Ημερολόγιο

Μάρτιος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την "προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων κοινών μη ανατρεπομένων φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Αλμυρού» όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 12/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ