Ημερολόγιο

Ιούλιος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου "Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς"

Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου  του έργου "Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαϊκής αγοράς"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ