Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και 3 ατόμων ΔΕ Οδηγών Φορτηγών – Απορριμματοφόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ