Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρακτικού I για το διαγωνισμό του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Αλμυρού»

Ανακοίνωση πρακτικού I για το διαγωνισμό του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Αλμυρού»

 

Ανακοινώνεται ότι εξεδόθη το Πρακτικό I από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Αλμυρού»