Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση για τη δημιουργία διαδικτυακής ομάδας γονέων

 Ο Δήμος Αλμυρού και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας «Πρόταση Ζωής» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), με πρόεδρο τον κ. Ευθύμιο Ζιγγιρίδη, στο  πλαίσιο των προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων, προτίθεται να πραγματοποιήσει ομάδες γονέων, μέσω διαδικτύου.

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από σταθερά μέλη και θα ολοκληρωθεί σε πέντε (5) εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας μιάμισης ώρας, έκαστη,  όπου θα αναπτυχθούν με βιωματικό τρόπο οι εξής θεματικές:

  • Πειθαρχία – Όρια: «Γιατί τα παιδιά συμπεριφέρονται ανάρμοστα; Τί μπορούν να κάνουν οι γονείς;»
  • Αυτοεκτίμηση: «Χαρακτηριστικά χαμηλής και υψηλής αυτοεκτίμησης των παιδιών και πώς οι γονείς μπορούν να την  ενισχύσουν;»
  • Επικοινωνία: «Εμπόδια και φραγμοί στην επικοινωνία με τα παιδιά μας – Πότε επικοινωνούμε πραγματικά» (ολοκληρώνεται σε δύο συναντήσεις)
  • Σχολικός εκφοβισμός

Την κάθε ομάδα θα συντονίζουν δύο επιστημονικά στελέχη της «Πρότασης Ζωής» και θα συμμετέχουν έως 15 άτομα.

Για τον τρόπο διαδικτυακής σύνδεσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με τη συμπλήρωση του αριθμού των αιτήσεων και την επιλογή τους για τη συμμετοχή στην ομάδα.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Δήμο Αλμυρού, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, ενώ θα γίνονται δεκτές μέχρι τη 31η Αυγούστου 2023 (31-8-2023).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή στην ομάδα δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

 

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζονται τρεις ομάδες, ως εξής:

1η Ομάδα: Ημέρα Τετάρτη,

1η συνάντηση: 20/09/23

2η συνάντηση: 27/09/23

3η συνάντηση: 04/10/23

4η συνάντηση: 11/10/23

5η συνάντηση: 18/10/23

 

2η Ομάδα: Ημέρα Δευτέρα,

1η συνάντηση: 09/10/23

2η συνάντηση: 16/10/23

3η συνάντηση: 30/10/23

4η συνάντηση: 06/11/23

5η συνάντηση: 13/11/23

 

3η Ομάδα: Ημέρα Δευτέρα,

1η συνάντηση: 20/11/23

2η συνάντηση: 27/11/23

3η συνάντηση: 04/12/23

4η συνάντηση: 11/12/23

5η συνάντηση: 18/12/23

 

Οι ώρες που προτείνονται είναι:

11:00 π.μ.-12.30  μ.μ.

03:30-05:00 μ.μ.

05:00-06:30 μ.μ.