Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στον Δήμο Αλμυρού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, και συγκεκριμένως για την λειτουργία του εξοπλισμού εικονικών καταδύσεων και βοήθεια στους πολίτες που θα επισκεφθούν το Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επισκεπτών Καταδυτικού Τουρισμού, στην Αμαλιάπολη Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, τη διαχείριση του υπόλοιπου εξοπλισμού, καθώς και για βοήθεια στους αρχαιολόγους και δύτες του Υπουργείου Πολιτισμού.