Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση κουφωμάτων πρώην κτιρίου Κ.Α.Π.Η.”

Ανακοίνωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση κουφωμάτων πρώην κτιρίου Κ.Α.Π.Η.”

Ανακοινώνεται ότι το Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η» διατίθεται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου