Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση προκύρηξης για την πρόσληψη ορισμένου χρόνου – Εκπαιδευτικό / Καλλιτεχνικό Προσωπικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού–καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλμυρού με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού, της εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ), δέκα επτά (17) συνολικά ατόμων, για την κάλυψη αναγκών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δήμου Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Για περισσότερα υπάρχουν στα επισυναπτόμενα αρχεία.