Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση αποσφράγισης δικαιολογητικών αναδόχου για το διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του .Αλμυρού»

Ανακοίνωση αποσφράγισης δικαιολογητικών  αναδόχου για το διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του .Αλμυρού»

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από σχετική πρόσκλησή μας η μειοδότρια ένωση εταιριών, υπέβαλλε το φάκελο δικαιολογητικών που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ. Αλμυρού».