Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αιτήματα Πολιτών”

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Αιτήματα Πολιτών”

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών