Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου τη Τετάρτη 6
Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών
και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.