Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρακτικού διαγωνισμού

Ανακοίνωση Πρακτικού Διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΠΑΚΟΥ”»

Ανακοινώνεται ότι το Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ “ΜΠΑΚΟΥ”» διατίθεται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.