Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρακτικού ΙΙΙ για το διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Αλμυρού».

Ανακοίνωση πρακτικού ΙΙΙ για το διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Αλμυρού».

Ανακοινώνεται ότι εξεδόθη το Πρακτικό IIΙ από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ.Αλμυρού».