Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων ΠΕ Οικονομικού, με σύμβαση ΙΔΟΧ για δύο μήνες

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ήτοι την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων που αφορούν το Δήμο μας, διάρκειας έως δύο (2) μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ