Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση Προγραμμάτων Προσλήψεων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Ανακοίνωση Προγραμμάτων Προσλήψεων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα ΜαγνησίαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)