Αναζήτηση
logo
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕ/ΥΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕ/ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ