Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση Πρόσληψης 8μηνου στο Δήμο Αλμυρού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ανακοίνωση Πρόσληψης 8μηνου στο Δήμο Αλμυρού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλμυρού