Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλμυρού ύστερα από την υπ΄αριθμ. 83/2013 απόφαση του Δ.Σ.
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων