Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτικού–καλλιτεχνικού προσωπικού

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα όσον αφορά την πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ