Αναζήτηση
logo
Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 6/9/2023

 “Αναβολή συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για λόγους ανωτέρω βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 10 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλμυρού”

Έχοντας υπόψη:

α)Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 3 παρ.10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Tην αναβολή, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε προγραμματιστεί για τις 6/9/2023 και ώρα 19.00, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 15471/1-9-2023 πρόσκληση, για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν την 4/9/2023 και σας γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. 15471/1-9-2023 πρόσκλησή μας.