Αναζήτηση
logo
Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Αλμυρού

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή ενός ανοικτού θεάτρου με αμφιθεατρικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα αποτελείται από τις περιμετρικές κερκίδες ενός κεντρικού κυκλικού χώρου ορχήστρας με σύστημα αποστράγγισης, ο οποίος είναι διαμέτρου 13,00 m και με συνολική διάμετρο της όλης κατασκευής 28,90 m. Επίσης περιλαμβάνει ένα κτίριο που λειτουργεί ως κλειστός χώρος σκηνικών επιφανείας 25,38 m2 στην ίδια στάθμη κατασκευής με το χώρο δράσης στα 0,60 m, η οποία αποτελεί συνέχεια της ορχήστρας και του χώρου εισόδου και εξόδου του θεάτρου.  

  • Προϋπολογισμος: 498.022,75 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
  • Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).