Αναζήτηση
logo
Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

1) Αίτημα του πολίτη για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

2) Ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιολογητικά (υπεύθυνη δήλωση για τα ανήλικα μέλη και βεβαίωση διετίας)

3) Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

4) Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση

5) Μπαίνει σε σειρά για άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

6) Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών που λείπουν, εάν λείπουν (την κάνει ο υπάλληλος του γκισέ που έχει χρεωθεί την αίτηση)

7) Άνοιγμα μερίδας

8) Κοινοποίηση στο Δήμο προέλευσης για διαγραφή του δημότη από τα εκεί δημοτολόγια

9) Καταγραφή της νέας μερίδας στο βιβλίο Δημοτολογίου, ψηφιακά και στα ευρετήρια.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατήριο για αλλοδαπούς)

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο
Δημοτικά Διαμερίσματα
On-line

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού

Δημαρχείο
Δημοτικά Διαμερίσματα