Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00008 / 2009 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000042010 29/03/2010 Επιλογή
000032010 24/02/2010 Επιλογή
000022010 27/01/2010 Επιλογή
000012010 07/01/2010 Επιλογή
000222009 14/12/2009 Επιλογή
000232009 14/12/2009 Επιλογή
000212009 30/11/2009 Επιλογή
000192009 14/10/2009 Επιλογή
000202009 14/10/2009 Επιλογή
000172009 14/09/2009 Επιλογή
000182009 14/09/2009 Επιλογή
000162009 05/08/2009 Επιλογή
000152009 22/07/2009 Επιλογή
000142009 13/07/2009 Επιλογή
000132009 22/06/2009 Επιλογή
000122009 29/05/2009 Επιλογή
000112009 13/05/2009 Επιλογή
000102009 04/05/2009 Επιλογή
000092009 08/04/2009 Επιλογή
000082009 30/03/2009 Επιλογή
000072009 23/03/2009 Επιλογή
000062009 25/02/2009 Επιλογή
000052009 25/02/2009 Επιλογή
000042009 09/02/2009 Επιλογή
000032009 26/01/2009 Επιλογή
|< << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> >|
Σελίδα 8 από 14


A/A: 00072 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Γαρδικλής Στέργιος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΜΕΛΕΤΕΣ Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Αργιλοχώρι προς Άνω Αργιλοχώρι», πρ/σμού δαπάνης 12.222,00 € με ΦΠΑ.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00071 Έτος: 2009 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Αργιλοχώρι προς Άνω Αργιλοχώρι», πρ/σμού δαπάνης 12.222,00 € με ΦΠΑ.
1. Εγκρίνει την αριθμ. 62/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Αργιλοχώρι προς Άνω Αργιλοχώρι», πρ/σμού δαπάνης 12.222,00 € με ΦΠΑ. 2. Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου την απ’ ευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή σε εργολάβο που θα είναι εγγεγραμμένος στα Εργοληπτικά Μητρώα.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Δημοτικό Συμβουλίου τα εξής: Στον πρ/σμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι γραμμένη πίστωση ποσού 12.222,00 € για την εκτέλεση του παραπάνω έργου (αριθμ.68/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Για το έργο συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ η αριθμ. 62/2009 μελέτη, πρ/σμού 12.222,00 € με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από έσοδα του Δήμου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: Εκσκαφή των καταστραμμένων τμημάτων της οδού, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, επίχωση και διάστρωση των τμημάτων με αμμοχάλικο ρέματος και με θραυστό υλικό 3Α. Καλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει τη μελέτη, να καθορίσει τρόπο εκτέλεσης του έργου την απ’ ευθείας ανάθεση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή σε εργολάβο που θα είναι εγγεγραμμένος στα Εργοληπτικά Μητρώα. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου είδε την αριθμ. 62/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ, τις διατάξεις των Ν. 1418/84, 2229/94, των Π.Δ. 609/85, 472/85 και 171/87, την παρ. 9 του άρθρου 21του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008 τεύχος Α΄)και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...