Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00006 / 2009 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000042010 29/03/2010 Επιλογή
000032010 24/02/2010 Επιλογή
000022010 27/01/2010 Επιλογή
000012010 07/01/2010 Επιλογή
000222009 14/12/2009 Επιλογή
000232009 14/12/2009 Επιλογή
000212009 30/11/2009 Επιλογή
000192009 14/10/2009 Επιλογή
000202009 14/10/2009 Επιλογή
000172009 14/09/2009 Επιλογή
000182009 14/09/2009 Επιλογή
000162009 05/08/2009 Επιλογή
000152009 22/07/2009 Επιλογή
000142009 13/07/2009 Επιλογή
000132009 22/06/2009 Επιλογή
000122009 29/05/2009 Επιλογή
000112009 13/05/2009 Επιλογή
000102009 04/05/2009 Επιλογή
000092009 08/04/2009 Επιλογή
000082009 30/03/2009 Επιλογή
000072009 23/03/2009 Επιλογή
000062009 25/02/2009 Επιλογή
000052009 25/02/2009 Επιλογή
000042009 09/02/2009 Επιλογή
000032009 26/01/2009 Επιλογή
|< << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> >|
Σελίδα 8 από 14


A/A: 00063 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Γαρδικλής Στέργιος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Αποδυτηρίων και Ιατρείου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού».
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00062 Έτος: 2009 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Αποδυτηρίων και Ιατρείου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού».
Εγκρίνει τον αρμοδίως συντάχθηκε και θεωρηθέντα 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Αποδυτηρίων και Ιατρείου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού» ο οποίος κλείνει χωρίς καμία μεταβολή από την αρχική δαπάνη, πλην της αναθεώρησης, λόγω της οποίας επέρχεται αύξηση στη συμβατική δαπάνη ποσού 11.909,44 €.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Δημοτικό Συμβουλίου τα εξής: Η ανάθεση του ανωτέρω έργου έγινε στην Κ/Ξ Ι. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ - Γ. ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 23-4-2003 και το σχετικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 8-5-2003. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης των αναγραφομένων στον αρχικό πρ/σμό ποσοτήτων διαφόρων εργασιών ή τροποποιήσεων των από τον ανωτέρω πρ/σμό του έργου προβλεπομένων. Από τις μεταβολές αυτές επέρχεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης ποσού 11.909,41 €. Έτσι ο 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει χωρίς καμία μεταβολή από την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη, πλην της Αναθεώρησης. Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ.609/85 και περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας, τα μεγέθη των ποσοτήτων και της αρχικής δαπάνης του πρ/σμού. Με την αριθμ. 60/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2009 και δημιουργήθηκε σχετική πίστωση στον Κ.Α. 1327.010 με τίτλο «Ανακατασκευή Αποδυτηρίων και Ιατρείου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού», για την πληρωμή της δαπάνης του έργου και της συμβατικής δαπάνης, λόγω αναθεώρησης τιμών. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, εξέτασε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου σε παραβολή προς τον αρχικό πρ/σμό της δαπάνης του έργου και της συμβατικής δαπάνης, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2229/94 και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...