Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00010 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00122 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΕΡΓΑ Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση σύνδεσης Κοκκωτών Παναγίας Ξενιάς» με περιορισμένο αριθμό εργοληπτών.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00121 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση σύνδεσης Κοκκωτών Παναγίας Ξενιάς» με περιορισμένο αριθμό εργοληπτών.
1) Εγκρίνει το παραπάνω έργο να εκτελεσθεί με περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων ,εξ αιτίας του ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες,και το παραπάνω έργο πρέπει να υλοποιηθεί γιατί αποτελεί το τελευταίο τμήμα της πρόσβασης προς το Μοναστήρι της Παναγιάς Ξενιάς ,και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση από το Θησέα η οποία πρέπει να απορροφηθεί.
Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Δημ. Συμβούλιο τα εξής. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Μαγνησίας η με αριθ. 207/2008 μελέτη προϋπολογισμού 65.000€.Η μελέτη εγκρίθηκε με την 280/07 απόφαση του Δημοτ.Συμβουλίου με πλήρη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα " Θησέας" .Με την 228/07 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής στις 31/12/07 εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης. Με το υπ' αριθμ. 69/1/2/2008 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας δόθηκε η άδεια δημοπράτησης του εν λόγω έργου.Η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε , όπως ο Νόμος ορίζει, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες (Θεσσαλία και Ταχυδρόμο)της έδρας του Νομού στις 22-2-2008 και η δημοπρασία διεξήχθη στις 11/3/2008.Σ' αυτή τη δημοπρασία είχε πάρει τεύχη δημοπράτησης μια εργοληπτική επιχείρηση η οποία όμως δεν υπέβαλε προσφορά. Με την 51/2008 απόφαση της ΔημαρχιακήςΕπιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμούκαι ορίστηκε η επανάληψηαυτού με τουςίδιους όρους σε νέα ημερομηνία διεξαγωγής την 2/4/2008.Για το διαγωνισμό αυτό ενώ δεν υπήρχε η υποχρέωση από το νόμο, η περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε πάλισε δυο ημερήσιες εφημερίδες προκειμένου να υπάρχε καλύτερη ενημέρωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Πράγματι , έλαβαν τέσσερις εργοληπτικές επιχειρήσεις τεύχη δημοπράτησης αλλά τελικά καμία δεν υπέβαλλε οικονομική προσφορά. Με τηνν 73/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του επαναληπτικού διαγωνισμού και προωθήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για επανακαθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.Δεδομένου το γεγονός των χρονοβόρων διαδικασιών των συνεχών επαναλήψεων που προβλέπονται από το νόμο, το ότι το έργο είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί γιατί αποτελεί το τελευταίο τμήμα της πρόσβασης προς το Μοναστήρι της παναγιάς Ξενιάς και επειδή υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση από το Πρόγραμμα Θησέας η οποία πρεπει να απορροφηθεί μέσα στο έτος 2008 (πιθανώς τελευταίο έτος του Θησέα), προτείνεται να εκτελεσθεί με περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο , επειδή η περιοχή είναι απομακρυσμένη και ορεινή. Κατόπιν συννενοήσεως με την Περιφέρεια προτείνεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Ο Δημ.Σύμβουλος κ. Μαμούρας Βασ. είπε ότι οι διαδικασίες είναι σωστές και νόμιμες , δεν θα πρέπει όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου , να είναι κατώτερα,εξ αιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος. Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου.Μετά διαλογική συζήτηση.Αφού έλαβε υπόψη του και τις προηγούμενες διαδικασίες οι οποίες απέβησαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα . .
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...