Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00008 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00113 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Έγκριση Πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης της κατάρτησης του σχεδίου με τίτλο <<Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας - ΠΑΝΔΥΜ>> του Μέτρου 5.2 <<Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για ανέργους & Ειδικές
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00112 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση Πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης της κατάρτησης του σχεδίου με τίτλο <<Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας - ΠΑΝΔΥΜ>> του Μέτρου 5.2 <<Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για ανέργους & Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες>> του άξονα προτεραιότητας 5 <<Ανθρώπινοι Πόροι>>
1. Εγκρίνει τα πρακτικά: α) Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και υπολογισμού ανοιγμένων προσφορών. β) Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφωρών. γ)Πρακτικό ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών των προσφορών. 2. Αναθέτει την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο <<Πρωτοβουλία Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας - ΠΑΝΔΥΜ>> του Μέτρου 5.2 <<Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για ανέργους & Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες>> του άξονα προτεραιότητας 5 <<Ανθρώπινοι Πόροι>>, με θεματικό αντικείμενο <Παραγωγή Αγροκτηνοτροφικών Προϊόντων Ποιότητας> στο Κ.Ε.Κ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Με την αριθ.107/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δράσης της Κατάρτισης του σχεδίου με τίτλο «Δράση Κατάρτισης Ανέργων – Της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας – ΠΑΝΔΥΜ» στο Μέτρο 5.2 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για Ανέργους & Ειδικές Κοινωνικές Ομάδας» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανθρώπινοι Πόροι». Τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν την Τρίτη 15 Απριλίου 2008 προκειμένου να διενεργήσουν το διαγωνισμό, να ανοίξουν τις προσφορές, να αξιολογήσουν τις τεχνικές προσφορές, να υπολογίσουν τις ανοιγμένες οικονομικές προσφορές και να εκδώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του εγκριθέντος αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του διαγωνισμού, η τελική έγκριση των πινάκων κατάταξης και η ανάθεση του προγράμματος που θα υλοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού. Μετά τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού θα πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού τα οποία έχουν υποβληθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού και τα οποία έχουν ως εξής: Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής αποσφραγίστηκε και ελέγχθηκε η μοναδική προσφορά (εγγύηση συμμετοχής – δικαιολογητικά συμμετοχής) του υποψήφιου αναδόχου Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ. Για την υποβληθείσα προσφορά συμπληρώθηκε αναλυτικός πίνακας ελέγχου των δικαιολογητικών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών των προσφορών. Η υποβληθείσα προσφορά ήταν σύμφωνη με το εγκριθέν αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και δεν απορρίφθηκε. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε τον έργο της αποσφράγισης της προσφοράς και του ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών, έκανε αποδεκτή και προώθησε στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, την προσφοράς του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο κριτηρίων αποκλεισμού της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 28 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης του έργου και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 29 & 30 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε ότι η προσφορά του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ήταν σύμφωνη με το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης και δεν απορρίφθηκε. Στο επόμενο στάδιο έγινε η τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς η οποία κατέληξε στην εξής βαθμολογία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ.Ε.Κ. Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Α.Β.Τ.Π. Σ.Β.Τ.Π. Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ 12101095 70,34 87,93 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 31 της αναλυτικής προκήρυξης του έργου καθώς και ο υπολογισμός της ανοιγμένης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 32 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Η οικονομική προσφορά του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ που αποσφραγίστηκε έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΟ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΒΟΠ* Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ 41.100 11,66 99,66 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο του προγράμματος κατάρτισης δεν ήταν άνω των 11,70 €, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 7 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και ότι δεν υπήρξε έκπτωση. Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού και το μαθηματικό τύπο ΑΠ=(ΣΒΤΠ Χ 0,8) + (ΣΒΟΠ Χ 0,2) η Επιτροπή υπολόγισε την ανοιγμένη προσφορά, η οποία είναι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΒΤΠ ΣΒΟΠ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΠ)* Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ 87,93 99,66 90,27
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...