Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00005 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00066 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΑΝΔΥΜ Έγκριση διαδικασίας προκήρυξης της πράξης «Δράση Κατάρτισης ανέργων της πρωτοβουλίας απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας-ΠΑΝΔΥΜ».
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00067 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση διαδικασίας προκήρυξης της πράξης «Δράση Κατάρτισης ανέργων της πρωτοβουλίας απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας-ΠΑΝΔΥΜ».
1. Εγκρίνει τη διαδικασία προκήρυξης της πράξης «Δράση Κατάρτισης ανέργων της πρωτοβουλίας απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας-ΠΑΝΔΥΜ», με διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. 2. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2008 ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα Δημιουργεί Κ.Α. 1214.003 με το ποσό 41.000 € προϊόν επιχορήγησης ΠΕΠ Θεσσαλίας. Μεταφέρει πίστωση ποσού 41.000 € από τον παραπάνω Κ.Α. στο Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα εξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 41.000 € στον Κ.Α. 10-6142.004 για δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο "Δράση Κατάρτισης ανέργων της πρωτοβουλίας απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας-ΠΑΝΔΥΜ».
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στη γραπτή εισήγησή του η οποία έχει ως ακολούθως: Με την αριθ.4588/Γ! Π.Ε.Π. Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Δράση Κατάρτισης Ανέργων – Της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας – ΠΑΝΔΥΜ» στο Μέτρο 5.2 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για Ανέργους & Ειδικές Κοινωνικές Ομάδας» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανθρώπινοι Πόροι» και επιλέξιμο πρ/σμό 41.100 €. Το έργο, σύμφωνα με το εγκριθέν Τ.Δ. (ΕΚΤ), αφορά στην υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 15 ΑΝΕΡΓΟΙ Με το αριθ.19414 (ΠΕ) Γ΄ΠΕΠ/24-1-2008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 προεγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της πράξης «Δράση Κατάρτισης Ανέργων της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νοτιοδυτικής Μαγνησίας – ΠΑΝΔΥΜ». Μετά τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού θα πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση της διαδικασίας προκήρυξης και να εγγράψει εξειδικευμένη πίστωση ποσού 41.100 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2008. Ήτοι, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης με δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Αναμόρφωση του πρ/σμού εγγραφή ποσού 41.000 € στον Κ.Α. 1214.003 στο σκέλος των εσόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων 10-6142.004 Με νέα απόφαση του Δ.Σ. θα οριστεί η επιτροπή διαγωνισμού στην οποία θα συμμετέχουν και (2) εκπρ/ποι του Υπουργείου Εργασίας. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...