Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00006 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00079 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2008.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00080 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2008.
A. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2008 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα 1. Δημιουργεί Κ.Α. 1314.018 με τίτλο "Δημιουργία περιφερειακής οδού Δ.Δ. Κωφών Δήμου Αλμυρού" με το ποσό των 114.000,00 €, προϊόν επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ (αριθμ. 14.339/08 έγγραφο) την οποία και αποδέχεται. 2. Δημιουργεί Κ.Α. 2119.003 με τίτλο "Τακτικά έσοδα από αστικά ακίνητα" με το ποσό των 2.561,10 €, διότι δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του πρ/σμού. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1211.001 με τίτλο "Επιχορήγηση ΚΕΠ" με το ποσό των 23.334,00 €, προϊόν επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ (αριθμ. 2359/08 έγγραφο της Περιφέρειας) την οποία και αποδέχεται. Από τους παραπάνω Κ.Α. μεταφέρει ισόποσες πιστώσεις στο Αποθεματικό Κεφάλαιο K.A. 9111.001για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα 1. Από τον Κ.Α. 30-7323.025 με τίτλο "Εσωτερική οδοποιία Δήμου" μεταφέρει πίστωση ποσού 70.000,00 €, στο Αποθεματικό κεφάλαιο, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής, σύμφωνα με το αριθμ. 13540/07 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου. 2. Από τον Κ.Α. 30-7323.030 με τίτλο "Κατασκευή Περιφερειακής οδού Δ.Δ. Κωφών " μεταφέρει πίστωση ποσού 114.000,00 €, στο Αποθεματικό κεφάλαιο, διότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή (επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ, αντί για τακτικά έσοδα). Από τους παραπάνω Κ.Α. μεταφέρει ισόποσες πιστώσεις στο Αποθεματικό Κεφάλαιο K.A. 9111.001για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 380.664,48 € στους παρακάτω Κ.Α., για τη δημιουργία νέων πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και την εγγραφή πιστώσεων σε υπάρχοντες Κ.Α., ως ακολούθως: 1. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 20-6671.001 με τίτλο "Μηχανολογικά ανταλλακτικά", με το ποσό των 4.000,00 €. 2. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-6615.002 με τίτλο "Φωτοτυπίες σχεδίων" με το ποσό των 2.000,00 €. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-6662.002 με τίτλο "Υλικά αδρανή-ασβέστης- τσιμέντα" με το ποσό των 5.000,00 €. 4. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6662,003 με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας" με το ποσό των 4.000,00 €. 5. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6672.001 με τίτλο "Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών" με το ποσό των 4.000,00 €. 6. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6692.001 με τίτλο "Προμήθεια σπόρων φυτών και δενδρυλλίων" με το ποσό των 5.000,00 €. 7. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο "Επέκταση δικτύου φωτισμού" με το ποσό των 35.000,00 €. 8. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο "Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 109.000,00 €. 9. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 25-7312.019 με τίτλο "Κατασκευή υδροδεξαμενής στον Ανθότοπο" με το ποσό των 7.000,00 €. 10. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8111.002 με τίτλο "Αμοιβές εκτός έδρας, αποζημίωση για παρακολούθηση σεμιναρίων" με το ποσό των 800,00 €. 11. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8116.001 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» (αφορά οφειλές παρελθόντων ετών), με το ποσό των 2.747,48 €. 12. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6117.001 με τίτλο "Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου" με το ποσό των 70.000,00 €. 13. Δημιουργεί Κ.Α. 00-6735.004 με τίτλο "Επιχορήγηση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου", με το ποσό των 5.800,00 €. 14. Δημιουργεί Κ.Α. 00-6162.003 με τίτλο "Ολοκλήρωση απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2006", με το ποσό των 2.838,00 €. 15.Δημιουργεί πίστωση στον Κ.Α. 20-6414,002 με τίτλο "Μεταφορά χώματος κλπ άχρηστων υλικών", με το ποσό των 2.000,00 €. 16. Δημιουργεί Κ.Α. 8117.003 με τίτλο "Οφειλή (στους υπαλλήλους του Δήμου Ιωάννη Καπή και Αικατερίνη Γιαννούλη) από είσπραξη παραβόλων αλλοδαπών έτους 2006", με το ποσό των 1.200,00 €. 17. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7411.014 με τίτλο "Πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ για τη στατική επάρκεια του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού»" με το ποσό των 1.079,00 €. 18. Γράφει πίστωση ποσού 114.000,00 € στον Κ.Α. 30-7323.030 με τίτλο "Κατασκευή Περιφερειακής οδού Δ.Δ. Κωφών", προϊόν επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ, αλλαγή χρηματοδότησης. 19. Γράφει πίστωση ποσού 5.200,00 στον Κ.Α. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών». Β. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.004 με τίτλο "Επιχορήγηση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου", για το σκοπό που έχει γραφεί. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Ράππος ψήφισε Λευκό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Βούλγαρης, Ηλ. Δαλακούρας, Βας. Καλλές και Αρ. Κρικώνης ψήφισαν θετικά με επιφύλαξη για το ποσό των 70.000 για τον Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Από την ψήφιση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2008 και της έγκρισής του από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Μαγνησίας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για την αποδοχή επιχορηγήσεων από το ΥΠΕΣΔΔΑ, τη μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α. σε άλλους Κ.Α., τη δημιουργία νέων πιστώσεων και την ενίσχυση ανεπαρκών στο σκέλος των εξόδων αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διάβασε στο Σώμα την εισήγηση του Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και τελειώνοντας κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επί του θέματος ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Βούλγαρης και είπε: Στην αναμόρφωση υπάρχει το πρόβλημα της αμοιβής Τεχνικού Συμβούλου 70.000 €. Όταν προσλήφθηκαν ειδικοί συνεργάτες στο Δήμο το είχαμε πει. Τώρα έρχεστε και λέτε τεχνικό Σύμβουλο. Θα νπορούσε να τον είχατε πάρει με την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δήμο. Μαμούρας Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος: Το είχαμε επισημάνει. Εκείνο που χρειάζεται ο Δήμος είναι αυτό. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι να έχουν τέτοιες γνώσεις να βοηθήσουν το Δήμο. Επιβαρύνατε το Δήμο με 92) άτομα και τώρα έρχεστε εδώ. Η αμοιβή πως προέκυψε; Θα συνδεθεί με την παραγωγή; Υπάρχει θέμα κακής διαχείρισης-σπατάλη. Δήμαρχος: Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι άτομα που προσλαμβάνει ο Δήμαρχος κατά την κρίση του, για να τον βοηθήσουν στο έργο του. Δεν μπορούν να βγάλουν εις πέρας έργα εκατομμυρίων. Για να προχωρήσουμε εν όψει της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου, το ΕΣΠΑ κλπ. χρειάζεται Τεχνικός Σύμβουλος. Θα γίνει δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Το Συμβούλιο άκουσε άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ., καθώς και του άρθρου 208 του ΚΔΚ Ν. 3463/2006, την εισήγηση του Δ/ντή των Οικον. υπηρεσιών του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά. A. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2008 για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ως ακολούθως: Ως προς τα έσοδα 1. Δημιουργεί Κ.Α. 1314.018 με τίτλο "Δημιουργία περιφερειακής οδού Δ.Δ. Κωφών Δήμου Αλμυρού" με το ποσό των 114.000,00 €, προϊόν επιχορήγησης από το ΥΠΕΣΔΔΑ (αριθμ. 14.339/08 έγγραφο) την οποία και αποδέχεται. 2. Δημιουργεί Κ.Α. 2119.003 με τίτλο "Τακτικά έσοδα από αστικά ακίνητα" με το ποσό των 2.561,10 €, διότι δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του πρ/σμού. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 1211.001 με τίτλο "Επιχορήγηση ΚΕΠ" με το ποσό των 23.334,00 €, προϊόν επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ (αριθμ. 2359/08 έγγραφο της Περιφέρειας) την οποία και αποδέχεται. Από τους παραπάνω Κ.Α. μεταφέρει ισόποσες πιστώσεις στο Αποθεματικό Κεφάλαιο K.A. 9111.001για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Ως προς τα έξοδα 1. Από τον Κ.Α. 30-7323.025 με τίτλο "Εσωτερική οδοποιία Δήμου" μεταφέρει πίστωση ποσού 70.000,00 €, στο Αποθεματικό κεφάλαιο, διότι η πίστωση είναι υπέρ επαρκής, σύμφωνα με το αριθμ. 13540/07 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου. 2. Από τον Κ.Α. 30-7323.030 με τίτλο "Κατασκευή Περιφερειακής οδού Δ.Δ. Κωφών " μεταφέρει πίστωση ποσού 114.000,00 €, στο Αποθεματικό κεφάλαιο, διότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή (επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ, αντί για τακτικά έσοδα). Από τους παραπάνω Κ.Α. μεταφέρει ισόποσες πιστώσεις στο Αποθεματικό Κεφάλαιο K.A. 9111.001για ισοσκέλιση του πρ/σμού. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111.001 μεταφέρει πίστωση ποσού 380.664,48 € στους παρακάτω Κ.Α., για τη δημιουργία νέων πιστώσεων, την ενίσχυση ανεπαρκών και την εγγραφή πιστώσεων σε υπάρχοντες Κ.Α., ως ακολούθως: 1. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 20-6671.001 με τίτλο "Μηχανολογικά ανταλλακτικά", με το ποσό των 4.000,00 €. 2. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-6615.002 με τίτλο "Φωτοτυπίες σχεδίων" με το ποσό των 2.000,00 €. 3. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 30-6662.002 με τίτλο "Υλικά αδρανή-ασβέστης- τσιμέντα" με το ποσό των 5.000,00 €. 4. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6662,003 με τίτλο "Προμήθεια ξυλείας" με το ποσό των 4.000,00 €. 5. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6672.001 με τίτλο "Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών" με το ποσό των 4.000,00 €. 6. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 35-6692.001 με τίτλο "Προμήθεια σπόρων φυτών και δενδρυλλίων" με το ποσό των 5.000,00 €. 7. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο "Επέκταση δικτύου φωτισμού" με το ποσό των 35.000,00 €. 8. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο "Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων», με το ποσό των 109.000,00 €. 9. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 25-7312.019 με τίτλο "Κατασκευή υδροδεξαμενής στον Ανθότοπο" με το ποσό των 7.000,00 €. 10. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8111.002 με τίτλο "Αμοιβές εκτός έδρας, αποζημίωση για παρακολούθηση σεμιναρίων" με το ποσό των 800,00 €. 11. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 8116.001 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» (αφορά οφειλές παρελθόντων ετών), με το ποσό των 2.747,48 €. 12. Ενισχύει την πίστωση του Κ.Α. 00-6117.001 με τίτλο "Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου" με το ποσό των 70.000,00 €. 13. Δημιουργεί Κ.Α. 00-6735.004 με τίτλο "Επιχορήγηση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου", με το ποσό των 5.800,00 €. 14. Δημιουργεί Κ.Α. 00-6162.003 με τίτλο "Ολοκλήρωση απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2006", με το ποσό των 2.838,00 €. 15.Δημιουργεί πίστωση στον Κ.Α. 20-6414,002 με τίτλο "Μεταφορά χώματος κλπ άχρηστων υλικών", με το ποσό των 2.000,00 €. 16. Δημιουργεί Κ.Α. 8117.003 με τίτλο "Οφειλή (στους υπαλλήλους του Δήμου Ιωάννη Καπή και Αικατερίνη Γιαννούλη) από είσπραξη παραβόλων αλλοδαπών έτους 2006", με το ποσό των 1.200,00 €. 17. Δημιουργεί Κ.Α. 30-7411.014 με τίτλο "Πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ για τη στατική επάρκεια του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού»" με το ποσό των 1.079,00 €. 18. Γράφει πίστωση ποσού 114.000,00 € στον Κ.Α. 30-7323.030 με τίτλο "Κατασκευή Περιφερειακής οδού Δ.Δ. Κωφών", προϊόν επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ, αλλαγή χρηματοδότησης. 19. Γράφει πίστωση ποσού 5.200,00 στον Κ.Α. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών». Β. Ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.004 με τίτλο "Επιχορήγηση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου", για το σκοπό που έχει γραφεί. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Ράππος ψήφισε Λευκό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Βούλγαρης, Ηλ. Δαλακούρας, Βας. Καλλές και Αρ. Κρικώνης ψήφισαν θετικά με επιφύλαξη για το ποσό των 70.000 για τον Τεχνικό Σύμβουλο.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...