Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00006 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00083 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00084 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
1. Εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Αλμυρού, με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τον Ν.2939/01 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων συνεργαζόμενοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους φορείς. Προς υλοποίηση του στόχου της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την 105134/04 Υπουργική απόφαση συστήθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» η οποία ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δε το μοναδικό συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτημένο στην Ελλάδα. Από την εν λόγω εταιρεία έγινε πρόταση συνεργασίας με την οποία ο Δήμος θα πρέπει να υποδείξει χώρο για την τοποθέτηση container(s), στον οποίο θα μεταφέρονται και θα κατηγοριοποιούνται τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ. Η μεταφορά στον χώρο των containers θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του Δήμου που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ή από τους ίδιους τους δημότες αφού γίνει σχετική προβολή του προγράμματος με δαπάνες της εταιρείας για την ευαισθητοποίησή τους. Η προαναφερόμενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάττωση των ογκωδών απορριμμάτων που τώρα μεταφέρονται στο ΧΑΔΑ στη θέση «Νταγιάς», θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου που σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και την εθνική νομοθεσία είναι η αξιοποίηση-ανακύκλωση για τα ΑΗΗΕ μέχρι τις 31.12.2007 η συλλογή τουλάχιστον 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο. Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει από το Δήμο θα καταβάλει τα ποσά που αναφέρονται στη σύμβαση. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίο είπε ότι αυτή είναι η 3η δραστηριότητα του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν ανακύκλωση. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί οικονομικά προκειμένου με κάθε πρόσφορο μέσο να πείσει τους Δημότες να συμμετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα και για τα φυτοφάρμακα και τα άχρηστα υλικά των αγροτών, θα το δούμε με Υπουργείo Γεωργίας. Θα χρειαστούν καινούργια απορριμματοφόρα για την ανακύκλωση. Ακολούθως η κ. Ματίκα Ελένη τόνισε τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης και είπε ότι πρέπει οι δημότες να γίνουν πιο προσεκτικοί, για να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...