Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00016 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00204 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΕΡΓΑ Τροποποίηση της αριθμ. 149//2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Πολυζέικα Δ.Δ. Αλμυρού»,
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00199 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 149//2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Πολυζέικα Δ.Δ. Αλμυρού», πρ/σμού δαπάνης 93.000,00 € με ΦΠΑ και έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου.
Τροποποιεί την αριθμ.149/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου " Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Πολυζέϊκα Δ.Δ.Αλμυρού " ,ως ακολούθως : 1) Εγκρίνει τη νέα επικαιροποιημένη μελέτη της ΤΥΔΚ του έργου " Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Πολυζέϊκα Δ.Δ.Αλμυρού" πρ/σμού δαπάνης 119.500,00€ με ΦΠΑ. 2) Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου την δημοπρασία , σύμφωνα με τους όρους που θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. 3)Κατά τα λοιπά ισχύει η 149/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μειοψηφούντος του Δημ.Συμβούλου Σπ.Ράπου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
O κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Δημ.Συμβούλιο τα εξής : Με την αριθμ.149/25-6-2008απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αρ. 144/2007 μελέτη για το εν επικεφαλίδι έργο.Η αρχική αυτή μελέτη συντάχθηκε στις 31/8/2007 και ήταν αρχικού προϋπολογισμού 93.000€.Την ίδια χρονική στιγμή αναπροσαρμόστηκαν τα ενιαία τιμολόγια ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 στις 31/8/2007 με υποχρεωτική ισχύ μετά την 30/10/2007).Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα "Θησέας"-Οριζόντιες δράσεις έγινε στις 8/5/2008. Τα ενιαία τιμολόγια ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ επικαιροποιήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ όμως στις 7/5/2008 με υποχρεωτική ισχύ από 1/7/2008. Δεδομένου λοιπόν ότι τα τιμολόγια αναπροσαρμόστηκαν δυο φορές έπρεπε να επικαιροποιηθεί η μελέτη πριν το έργο δημοπρατηθεί,δεδομένου των προβλημάτων που έχουν προκύψει σε δυο παρόμοια έργα (Αποπεράτωση σύνδεσης Κοκκωτών-Παν.Ξενιάς " και " Περιφερειακή οδός Κωφών" όπου λόγω μη επικαιροποίησης της μελέτης δεν υπήρχε προσέλευση εργοληπτών).Ετσι μετά την επικαιροποίηση ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον στις 119.500€. Καλείται το Συμβούλιο να τροποποιήσει την αριθμ. 149/2008 απόφασή του και να εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου " Ασφαλτόστρωση δρόμου στα Πολυζέϊκα Δ.Δ.Αλμυρού" πρ/σμού δαπάνης 119.500,00€ με ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 149/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο επικεφαλής της 1ης μείζονος μειοψηφίας κ.Ράπος Σπ. ο οποίος ρώτησε αν τα επι πλέον χρήματα τα οποία προέρχονται από χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ υπάρχουν. Το Συμβούλιο αφου άκουσε τις τοποθετήσεις των Δημ.Συμβούλων.Είδε την 149/2008 απόφαση Δημ.Συμβουλίου καθώς και την 25 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ,καθώς και τη νέα επικαιροποιημένη μελέτη του έργου .Μετά διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...