Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00016 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00207 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ Χορήγηση άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου του Παναγιώτη Βαλαμούτη στη θέση «Γρασίδια» Δ.Δ. Πλατάνου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00202 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου του Παναγιώτη Βαλαμούτη στη θέση «Γρασίδια» Δ.Δ. Πλατάνου.
1) Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου στον Παναγιώτη Βαλαμούτη στη θέση "Γρασίδια"κτηματικής περιφέρειας Δ.Δ.Πλατάνου δυναμικότητας 380 προβάτων. 2) Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Αντιδήμαρχογια τη χορήγηση της σχετικής άδειας στους αιτούντες με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.
Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής : Για την έκδοση άδειας χρήσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , απαιτείται προέγκριση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006. Με την αριθμ.66174/29-11-2006 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, καθορίζεται ότι , στις επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παιδότοπους, βουστάσια,ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή,αλλά της έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ.Παναγιώτης Βαλαμούτης έχει άδεια ίδρυσης ποι,μιοστασίου αριθμ. 2287/31-3-2006 και έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγούμαστε την εγκριση της άδειας λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 380 προβάτων ιδιοκτησίας του στη θέση 'Γρασίδια' Δ.Δ.Πλατάνου. Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το άρθρο 41 του Ν.2218/94, το άρθρο 11 του Ν. 2307/95 και Υγειονομική Διάταξη 2000/95. Όπως προκύπτει από τους σχετικούς φακέλους οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα παραπάνω,το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι της απαιτούμενης άδειας. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου ,είδε την υπ' αριθμ.66174/29-11-2006 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ,και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφου διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...