Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00228 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών και Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00223 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών και Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού.
1. Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω: α) Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών με το ποσό 15.000,00 €. β) Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού με το ποσό των 20.000,00 € 2. Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου οικον/κού έτους 2008: α) Ποσό 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.003 € με τίτλο «Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών» για το σκοπό που έχει γραφεί. β) Ποσό 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6734.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων», για επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη γραπτή εισήγησή του επί του θέματος η οποία έχει ως ακολούθως: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον πρ/σμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του. Στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2008 και στον Κ.Α. 00-6735.003 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00 € για «Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Δ.Δ. Κωφών». Για την εκταμίευση του ποσού αυτού, απαραίτητη είναι η ψήφιση της συγκεκριμένης πίστωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης στον προϋπολογισμό του Δήμου και στον Κ.Α. 00-6734.001 έχει γραφεί σχετική πίστωση ποσού 20.000,00 € για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων. Με σχετική αίτησή του προς το Δήμο ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού, ζητάει οικονομική ενίσχυση ποσού 30.000 €. Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει για την επιχορήγηση των ανωτέρω στα πλαίσια των σχετικών πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1,5% των τακτικών εσόδων του πρ/σμού. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό είναι γραμμένες σχετικές πιστώσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1,5% των τακτικών εσόδων αυτού και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...