Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00015 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00184 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΕΣΠΑ Eφαρμογή του μεταβατικού συστήματος επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων των έργων στην τέταρτη προγραμματική περίοδο – ΕΣΠΑ 2007-2013
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00179 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Eφαρμογή του μεταβατικού συστήματος επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων των έργων στην τέταρτη προγραμματική περίοδο – ΕΣΠΑ 2007-2013
Εγκρίνει την εφαρμογή των επι μέρους διαδικασιών του συστήματος ,όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα Εγχειρίδια Διαδικασιών και που συνοπτικά έχουν ως εξής :
O κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Δημ.Συμβούλιο τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 22 περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων του Ν. 3614/03-12-2007 (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α')" Διαχείρηση , έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013", την απόφαση 1258/ΕΥΣ-281/11-01-2008 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.01.0 "Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος )" ,την εγκύκλιο 4670/ΕΥΣ-551/01-02-2008 της Γ.Γ.Ε.Α/ΥΠ.01.0 " Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχεριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007-2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρησης Εργων (μεταβατική περίοδος ) ", την υπ' αριθμ.6627/18.04.08, την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας,καθώς και με το γεγονός ότι ο Δήμος έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει ένα Σύστημα Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων του ΕΣΠΑ,σύμφωνα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια και ικανότητα για τη διοίκηση & διαχείρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και το οποίο εξασφαλίζει ότι ο Δήμος διαθέτει κατά τεκμήριο τη διαχειριστική ικανότητα να πραγματοποιήσει τις δράσεις /έργα αυτά έγκαιρα (μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες), οικονομικά ( μέσα στους συμφωνημένους προϋπολογισμούς ) ,ποιοτικά (σε εναρμόνιση προς τις συμφωνημένους προϋπολογισμούς),ποιοτικά (σε εναρμόνιση προς τις συμφωνημένες προδιαγραφές ) και νομότυπα (σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες )το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού θα πρέπει να αποφασίσει την εφαρμογή των επί μέρους διαδικασιών του συστήματος . Στη συνέχεια ενημέρωσαν σχετικά το Σώμα ο κ.Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος κ. Ελένη Ματίκα λέγοντας αναλυτικά, ότι ο Δήμος πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πιστοποίησή του. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κος Χρ.Βούλγαρης είπε ότι ο Δήμος μας πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίησή του ,όμως οι υπάλληλοι θα πρέπει να συνεχίσουν να επιμορφώνονται. Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι η πιστοποίηση του Δήμου θα γίνει επειδή πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις , συμφωνώ όμως με την εκπαίδευση των υπαλλήλων ,αυτό ο Δήμος έχει υποχρεώση να το κάνει . Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,είδε την σχετική αλληλογραφία,και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...