Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00140 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
Αλλαγή σειράς Αλλαγή σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00139 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Υποβολή προτάσεων έργων για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας.
Αυξ.αριθ. Τίτλος έργου Πρ/σμός ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 4.1 Περιβάλλον Περιφερειακό παρατηρητήριο περιβάλλοντος – Κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης 1. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Διαχείριση αποβλήτων – αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ 2. Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Κροκίου και Πλατάνου Αυξ.αριθ. Τίτλος έργου Πρ/σμός ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής Θεσσαλίας 4.1 Περιβάλλον Περιφερειακό παρατηρητήριο περιβάλλοντος – Κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης 1. Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Διαχείριση αποβλήτων – αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ 2. Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Κροκίου και Πλατάνου 3. Αποπεράτωση αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αλμυρού 4. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Νταγιάς» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης 5. Κατασκευή σύγχρονου κλιβάνου στα δημοτικά σφαγεία Αλμυρού για την καύση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Προστασία, διαχείριση & ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 6. Δημιουργία Αναβαθμίδων στο Χολόρεμα Δήμου Αλμυρού 7. Αξιοποίηση, ανάδειξη & προστασία της περιοχής φυσικού κάλλους <<Ζηρέλια>> 8. Προστασία, ανάπλαση & ανάδειξη του χειμάρρου «Ξηριά» 9. Βελτίωση βοσκοτόπων (Έργα υποδομής: δίκτυα άρδευσης, ποτίστρες, στραγγίσεις & δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, Διαχείριση βλάστησης: καθαρισμός, προσθήκη θρεπτικών στοιχείων, μετάπλαση εδαφών, ανανέωση χλωρίδας, δημιουργία τεχνιτών ξηρικών λειμώνων, Συμβολή νέας τεχνολογίας:Καταγραφή της παραγωγικότητας φυτομάζας & ικανότητας βοσκής, Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών:Σπορά με ελάχιστη αναμόχλευση εδάφους, εφαρμογή χωνεμένης κοπριάς, δημιουργία βιολογικών βοσκοτόπων). 10. Αναδασώσεις Δημοτικών Δασών Κοκκωτών & Κωφών (φυσική αναγέννηση, τεχνική επέμβαση με σπορά και φυτεύσεις) 11. Δενδροφυτεύσεις στις παρόχθιες περιοχές των ρεμάτων 12. Δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών στην περιοχή της Όθρυος 13. Προστασία & ανάδειξη των καταφυγίων άγριας ζωής 14. Δημιουργία Αναβαθμίδων στο Πλατανόρεμα Δήμου Αλμυρού Προστασία & αποκατάσταση τοπίων & βελτίωση υποβαθμισμένων περιοχών 15. Προστασία & διαχείριση του υγροβιοτόπου «Έλος»: Οριοθέτηση υγροβιοτόπου, καταγραφή χημικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών, εξυγίανση και αναβάθμιση, δημιουργία ενημερωτικού & διαφημιστικού υλικού καθώς και χώρων ανάπαυλας & παρατηρητηρίων 16. Βελτιώσεις των υποβαθμισμένων δημοτικών δασών Κοκκωτών και Κωφών 17. Δημιουργία δικτύου των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής (υγροβιότοπος «Έλος», αισθητικό δάσος «Κουρί») και της σύνδεσής τους με άλλους με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Πρόληψη κινδύνων, αντιπλημμυρική προστασία αστικών κέντρων & οικισμών 18. Αντιπυρική προστασία του δάσους «Κουρί» 19. Βελτίωση οδοστρωσίας δασικού δικτύου δημοτικών δασών Κοκκωτών & Κωφών 20. Δημιουργία υδατοδεξαμενής για πυρασφάλεια Προστασία - Διατήρηση – Αναβάθμιση Ποιότητας Πόσιμου Νερού 21. Ανόρυξη διερευνητικών γεωτρήσεων στην Όθρυ για την επίλυση του υδροδοτικού προβλήματος 22. Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στη θέση «περιοχή Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού 23. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Αλμυρού, Κροκίου & Πλατάνου Δράσεις Αξιοποίησης & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 24. Εκσυγχρονισμός & επέκταση αρδευτικού συστήματος Δ.Δ. Κροκίου & Πλατάνου 4.2 Πολιτισμός – Βιώσιμος Τουρισμός Προστασία, αναβάθμιση, διαχείριση, προβολή & δικτύωση πολιτιστικών πόρων 1. Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Αλμυρού 2. Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου Δήμου Αλμυρού 3. Τεκμηρίωση & προβολή του Τοπικού Αρχείου του Δήμου Αλμυρού 4. Ψηφιακή καταγραφή των αρχείων της βιβλιοθήκης του Δήμου και ηλεκτρονική δικτύωση αυτών 5. Τοπικές εκδηλώσεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και παραδοσιακού χαρακτήρα 6. Δημιουργία μουσείου τοπικής ιστορίας Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς & χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον 7. Επισκευή & αναπαλαίωση Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης 8. Αναπαλαίωση δημοτικών κτιρίων παλαιού Πλατάνου 9. Αξιοποίηση Γεωργικών Αποθηκών Ευξεινούπολης 10. Ανάδειξη σπηλαίου Νεροσπηλιάς του Δ.Δ. Κωφών του Δήμου Αλμυρού 11. Eπισκευή καλντεριμιών στον Παλαιό Πλάτανο 4.3 Υγεία & κοινωνική αλληλεγγύη Υποδομές & εξοπλισμοί υγείας, κοινωνικής φροντίδας & πρόνοιας Προσβάσεις που άρουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένα άτομα) 1. Κατασκευή ραμπών στο Δήμο Αλμυρού για άρση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ 4.4 Κοινωνικές υποδομές & υπηρεσίες προς τους πολίτες Ανάπτυξη & λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 1. Επισκευή & αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Δ. Αλμυρού 2. Δημιουργία δικτύου παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας μέσω κινητών μονάδων & δικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3. Αποπεράτωση εθνικού σταδίου Αλμυρού 4. Αποκαταστάσεις & βελτιώσεις των γηπέδων των Δ.Δ. • γήπεδο Δ.Δ. Ευξεινούπολης • γήπεδο Δ.Δ. Κροκίου • γήπεδο Δ.Δ. Πλατάνου 5. Αποπεράτωση κολυμβητηρίου στη θέση «Αλώνια» του Δ.Δ. Αλμυρού 6. Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 7. Δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων 8. Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 9. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 10. Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» 11. Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 12. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Υποδομές & εξοπλισμοί εκπαίδευσης και έρευνας Κέντρα εκπαίδευσης οδηγών 4.5 Χωρική συνοχή – σχέδια ανάπτυξης ειδικών περιοχών Συμπληρωματικές δράσεις ανάπτυξης της υπαίθρου βάση σχεδίου δράσεων για ένταξη στο ΕΓΤΑΑ 1. Αγροτική οδοποιία Αλμυρού & λοιπών Δ.Δ. Δράσεις ανάπτυξης ορεινού όγκου Θεσσαλίας 2. Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών & χαρτογραφήσεις αυτών, των ορεινών –μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Αλμυρού 3. Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των δημοτικών δασών για την παρακολούθηση με σύγχρονες μεθόδους της κατάστασης των οικοσυστημάτων και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης 4. Δημιουργία δασικών χαρτών (μετατροπή αεροφωτογραφιών από κλίμακα 1:42.000 σε κλίμακα 1:5.000) 5. Δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής • Τσουκνίδα • Μηλιά κ.λπ. 6. Δημιουργία εκτεταμένου κτηνοτροφικού πάρκου 7. Διαμόρφωση χώρων ορειβασίας 8. Διαμόρφωση χώρων για μηχανοκίνητο αθλητισμό 9. Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση σε υψόμετρο έως 1500m 10. Ανάδειξη καλντεριμιών – πετραλώνων & κρηνών του Δ.Δ. Κοκκωτοί Δράσεις ανάπτυξης νησιωτικών, παράκτιων, παραλίμνιων & παραποτάμιων περιοχών 11. Πολεοδομικές μελέτες & δημιουργία υποδομών & δικτύων στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Αλμυρού 12. Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης πηγών ρύπανσης θαλάσσιου & παράκτιου περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των χειμάρρων 13. Δημιουργία μουσείου σιδήρου & χώρος προβολής τεχνολογίας του σιδήρου Θεματικά σχέδια Δράσεις ενίσχυσης μειονεκτικών αγροτικών περιοχών 14. Αποκατάσταση & ανάδειξη γεφυριών των ορεινών-μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Αλμυρού 15. Δημιουργία οικολογικού μουσείου 16. Δημιουργία βοτανικού κήπου 17. Ανάδειξη & αξιοποίηση φαραγγιών ώστε να διαμορφωθούν σε χώρους αναρρίχησης 18. Δημιουργία σύγχρονου δικτύου προώθησης βιολογικών προϊόντων (οργάνωση παραγωγών, τεχνική στήριξη, παρακολούθηση νέων τάσεων, συμμετοχή σε δίκτυα εμπορίας) 19. Αποκατάσταση & ανάδειξη πηγών Όθρυος 4.6 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων Δράσεις χωροταξίας – πολεοδομίας 1. Πολεοδομικές μελέτες Αλμυρού • Δ.Δ. Αλμυρού • Δ.Δ. Κροκίου Προστασία & αναβάθμιση του αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος 2. Ανάπλαση του κέντρου της πόλης του Αλμυρού 3. Δημιουργία χώρου στάθμευσης σε χώρο εκτός του δάσους «Κουρί» για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 4. Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Αλμυρού και λοιπών Δ.Δ. • Ηλεκτροφωτισμός βόρειας εισόδου της πόλης του Αλμυρού επί της οδού Βόλου από το Νεκροταφείο έως και την Τρ.Αργυροπούλου • Ηλεκτροφωτισμός της οδού Θερμοπυλών που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αλμυρού • Ηλεκτροφωτισμός της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της παρόδου Γρηγορίου Ε΄ • Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Κοκκωτών 5. Εσωτερική οδοποιία Αλμυρού και λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων 6. Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων 7. Αναπλάσεις κήπων – πάρκων & πλατειών Δήμου Αλμυρού • Πάρκο στη θέση απέναντι από το 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού στην πόλη του Αλμυρού • Περιβάλλων χώρος παρεκκλησίου Αγίου Αθανασίου • Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Φυλάκης 8. Αναπλάσεις παραλιών Δήμου Αλμυρού με έργα ανάπλασης του θαλάσσιου μετώπου που θα εξασφαλίζουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης και όπου απαιτείται της αποκατάστασης του πολύπλοκου φυσικού περιβάλλοντος των ακτών και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αναψυχής. • Ανάπλαση Παραλίας Δ.Δ. Αλμυρού • Ανάπλαση Αγίου Ιωάννη Δ.Δ. Ευξεινούπολης • Ανάπλαση «Χοροστάσι» Δ.Δ. Πλατάνου 9. Δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών 10. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο Δ.Δ. Αλμυρού 4.7 Διαπεριφερειακές & ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής Διαπεριφερειακές & ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής Άξονας 7: Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 7.1 Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία Ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας & τεχνογνωσίας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων – ΜΜΕ. Καινοτόμες δράσεις & υπηρεσίες Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ 1. Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.): Ψηφιακό σύστημα για την αποτύπωση και διαχείριση του φυσικού πλούτου του Δήμου 2. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για αγρότες 3. Ανάπτυξη γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διάχειρισης αστικών χαρτών 4. Δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών - ΜΑΝ 5. Δημιουργία ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης 6. Προώθηση της ευρυζωνικότητας Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας των τοπικών ποιοτικών & άλλων προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό 3. Αποπεράτωση αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αλμυρού 4. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Νταγιάς» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης 5. Κατασκευή σύγχρονου κλιβάνου στα δημοτικά σφαγεία Αλμυρού για την καύση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Προστασία, διαχείριση & ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 6. Δημιουργία Αναβαθμίδων στο Χολόρεμα Δήμου Αλμυρού 7. Αξιοποίηση, ανάδειξη & προστασία της περιοχής φυσικού κάλλους <<Ζηρέλια>> 8. Προστασία, ανάπλαση & ανάδειξη του χειμάρρου «Ξηριά» 9. Βελτίωση βοσκοτόπων (Έργα υποδομής: δίκτυα άρδευσης, ποτίστρες, στραγγίσεις & δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, Διαχείριση βλάστησης: καθαρισμός, προσθήκη θρεπτικών στοιχείων, μετάπλαση εδαφών, ανανέωση χλωρίδας, δημιουργία τεχνιτών ξηρικών λειμώνων, Συμβολή νέας τεχνολογίας:Καταγραφή της παραγωγικότητας φυτομάζας & ικανότητας βοσκής, Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών:Σπορά με ελάχιστη αναμόχλευση εδάφους, εφαρμογή χωνεμένης κοπριάς, δημιουργία βιολογικών βοσκοτόπων). 10. Αναδασώσεις Δημοτικών Δασών Κοκκωτών & Κωφών (φυσική αναγέννηση, τεχνική επέμβαση με σπορά και φυτεύσεις) 11. Δενδροφυτεύσεις στις παρόχθιες περιοχές των ρεμάτων 12. Δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών στην περιοχή της Όθρυος 13. Προστασία & ανάδειξη των καταφυγίων άγριας ζωής 14. Δημιουργία Αναβαθμίδων στο Πλατανόρεμα Δήμου Αλμυρού Προστασία & αποκατάσταση τοπίων & βελτίωση υποβαθμισμένων περιοχών 15. Προστασία & διαχείριση του υγροβιοτόπου «Έλος»: Οριοθέτηση υγροβιοτόπου, καταγραφή χημικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών, εξυγίανση και αναβάθμιση, δημιουργία ενημερωτικού & διαφημιστικού υλικού καθώς και χώρων ανάπαυλας & παρατηρητηρίων 16. Βελτιώσεις των υποβαθμισμένων δημοτικών δασών Κοκκωτών και Κωφών 17. Δημιουργία δικτύου των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής (υγροβιότοπος «Έλος», αισθητικό δάσος «Κουρί») και της σύνδεσής τους με άλλους με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Πρόληψη κινδύνων, αντιπλημμυρική προστασία αστικών κέντρων & οικισμών 18. Αντιπυρική προστασία του δάσους «Κουρί» 19. Βελτίωση οδοστρωσίας δασικού δικτύου δημοτικών δασών Κοκκωτών & Κωφών 20. Δημιουργία υδατοδεξαμενής για πυρασφάλεια Προστασία - Διατήρηση – Αναβάθμιση Ποιότητας Πόσιμου Νερού 21. Ανόρυξη διερευνητικών γεωτρήσεων στην Όθρυ για την επίλυση του υδροδοτικού προβλήματος 22. Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στη θέση «Τασίκου» στο Δ.Δ. Ευξεινούπολης και στη θέση «περιοχή Κουρί» στο Δ.Δ. Αλμυρού 23. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Αλμυρού, Κροκίου & Πλατάνου Δράσεις Αξιοποίησης & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 24. Εκσυγχρονισμός & επέκταση αρδευτικού συστήματος Δ.Δ. Κροκίου & Πλατάνου 4.2 Πολιτισμός – Βιώσιμος Τουρισμός Προστασία, αναβάθμιση, διαχείριση, προβολή & δικτύωση πολιτιστικών πόρων 1. Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Αλμυρού 2. Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου Δήμου Αλμυρού 3. Τεκμηρίωση & προβολή του Τοπικού Αρχείου του Δήμου Αλμυρού 4. Ψηφιακή καταγραφή των αρχείων της βιβλιοθήκης του Δήμου και ηλεκτρονική δικτύωση αυτών 5. Τοπικές εκδηλώσεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και παραδοσιακού χαρακτήρα 6. Δημιουργία μουσείου τοπικής ιστορίας Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς & χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον 7. Επισκευή & αναπαλαίωση Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης 8. Αναπαλαίωση δημοτικών κτιρίων παλαιού Πλατάνου 9. Αξιοποίηση Γεωργικών Αποθηκών Ευξεινούπολης 10. Ανάδειξη σπηλαίου Νεροσπηλιάς του Δ.Δ. Κωφών του Δήμου Αλμυρού 11. Eπισκευή καλντεριμιών στον Παλαιό Πλάτανο 4.3 Υγεία & κοινωνική αλληλεγγύη Υποδομές & εξοπλισμοί υγείας, κοινωνικής φροντίδας & πρόνοιας Προσβάσεις που άρουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένα άτομα) 1. Κατασκευή ραμπών στο Δήμο Αλμυρού για άρση του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ 4.4 Κοινωνικές υποδομές & υπηρεσίες προς τους πολίτες Ανάπτυξη & λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 1. Επισκευή & αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Δ. Αλμυρού 2. Δημιουργία δικτύου παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας μέσω κινητών μονάδων & δικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 3. Αποπεράτωση εθνικού σταδίου Αλμυρού 4. Αποκαταστάσεις & βελτιώσεις των γηπέδων των Δ.Δ. • γήπεδο Δ.Δ. Ευξεινούπολης • γήπεδο Δ.Δ. Κροκίου • γήπεδο Δ.Δ. Πλατάνου 5. Αποπεράτωση κολυμβητηρίου στη θέση «Αλώνια» του Δ.Δ. Αλμυρού 6. Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 7. Δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων 8. Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 9. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας 10. Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» 11. Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 12. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Υποδομές & εξοπλισμοί εκπαίδευσης και έρευνας Κέντρα εκπαίδευσης οδηγών 4.5 Χωρική συνοχή – σχέδια ανάπτυξης ειδικών περιοχών Συμπληρωματικές δράσεις ανάπτυξης της υπαίθρου βάση σχεδίου δράσεων για ένταξη στο ΕΓΤΑΑ 1. Αγροτική οδοποιία Αλμυρού & λοιπών Δ.Δ. Δράσεις ανάπτυξης ορεινού όγκου Θεσσαλίας 2. Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών & χαρτογραφήσεις αυτών, των ορεινών –μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Αλμυρού 3. Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των δημοτικών δασών για την παρακολούθηση με σύγχρονες μεθόδους της κατάστασης των οικοσυστημάτων και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης 4. Δημιουργία δασικών χαρτών (μετατροπή αεροφωτογραφιών από κλίμακα 1:42.000 σε κλίμακα 1:5.000) 5. Δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής • Τσουκνίδα • Μηλιά κ.λπ. 6. Δημιουργία εκτεταμένου κτηνοτροφικού πάρκου 7. Διαμόρφωση χώρων ορειβασίας 8. Διαμόρφωση χώρων για μηχανοκίνητο αθλητισμό 9. Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση σε υψόμετρο έως 1500m 10. Ανάδειξη καλντεριμιών – πετραλώνων & κρηνών του Δ.Δ. Κοκκωτοί Δράσεις ανάπτυξης νησιωτικών, παράκτιων, παραλίμνιων & παραποτάμιων περιοχών 11. Πολεοδομικές μελέτες & δημιουργία υποδομών & δικτύων στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Αλμυρού 12. Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης πηγών ρύπανσης θαλάσσιου & παράκτιου περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και των χειμάρρων 13. Δημιουργία μουσείου σιδήρου & χώρος προβολής τεχνολογίας του σιδήρου Θεματικά σχέδια Δράσεις ενίσχυσης μειονεκτικών αγροτικών περιοχών 14. Αποκατάσταση & ανάδειξη γεφυριών των ορεινών-μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Αλμυρού 15. Δημιουργία οικολογικού μουσείου 16. Δημιουργία βοτανικού κήπου 17. Ανάδειξη & αξιοποίηση φαραγγιών ώστε να διαμορφωθούν σε χώρους αναρρίχησης 18. Δημιουργία σύγχρονου δικτύου προώθησης βιολογικών προϊόντων (οργάνωση παραγωγών, τεχνική στήριξη, παρακολούθηση νέων τάσεων, συμμετοχή σε δίκτυα εμπορίας) 19. Αποκατάσταση & ανάδειξη πηγών Όθρυος 4.6 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αύξηση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων Δράσεις χωροταξίας – πολεοδομίας 1. Πολεοδομικές μελέτες Αλμυρού • Δ.Δ. Αλμυρού • Δ.Δ. Κροκίου Προστασία & αναβάθμιση του αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος 2. Ανάπλαση του κέντρου της πόλης του Αλμυρού 3. Δημιουργία χώρου στάθμευσης σε χώρο εκτός του δάσους «Κουρί» για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 4. Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Αλμυρού και λοιπών Δ.Δ. • Ηλεκτροφωτισμός βόρειας εισόδου της πόλης του Αλμυρού επί της οδού Βόλου από το Νεκροταφείο έως και την Τρ.Αργυροπούλου • Ηλεκτροφωτισμός της οδού Θερμοπυλών που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αλμυρού • Ηλεκτροφωτισμός της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της παρόδου Γρηγορίου Ε΄ • Ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Κοκκωτών 5. Εσωτερική οδοποιία Αλμυρού και λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων 6. Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων 7. Αναπλάσεις κήπων – πάρκων & πλατειών Δήμου Αλμυρού • Πάρκο στη θέση απέναντι από το 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού στην πόλη του Αλμυρού • Περιβάλλων χώρος παρεκκλησίου Αγίου Αθανασίου • Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Φυλάκης 8. Αναπλάσεις παραλιών Δήμου Αλμυρού με έργα ανάπλασης του θαλάσσιου μετώπου που θα εξασφαλίζουν τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης και όπου απαιτείται της αποκατάστασης του πολύπλοκου φυσικού περιβάλλοντος των ακτών και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αναψυχής. • Ανάπλαση Παραλίας Δ.Δ. Αλμυρού • Ανάπλαση Αγίου Ιωάννη Δ.Δ. Ευξεινούπολης • Ανάπλαση «Χοροστάσι» Δ.Δ. Πλατάνου 9. Δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών 10. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο Δ.Δ. Αλμυρού 4.7 Διαπεριφερειακές & ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής Διαπεριφερειακές & ενδοπεριφερειακές δράσεις στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας ζωής Άξονας 7: Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 7.1 Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία Ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας & τεχνογνωσίας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων – ΜΜΕ. Καινοτόμες δράσεις & υπηρεσίες Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ 1. Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.): Ψηφιακό σύστημα για την αποτύπωση και διαχείριση του φυσικού πλούτου του Δήμου 2. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για αγρότες 3. Ανάπτυξη γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διάχειρισης αστικών χαρτών 4. Δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών - ΜΑΝ 5. Δημιουργία ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης 6. Προώθηση της ευρυζωνικότητας Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας των τοπικών ποιοτικών & άλλων προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...