Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00012 / 2008 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022009 07/01/2009 Επιλογή
000012009 04/01/2009 Επιλογή
000252008 22/12/2008 Επιλογή
000242008 08/12/2008 Επιλογή
000232008 03/12/2008 Επιλογή
000222008 02/12/2008 Επιλογή
000212008 10/11/2008 Επιλογή
000202008 20/10/2008 Επιλογή
000192008 06/10/2008 Επιλογή
000182008 30/09/2008 Επιλογή
000172008 22/09/2008 Επιλογή
000162008 04/08/2008 Επιλογή
000152008 28/07/2008 Επιλογή
000142008 20/07/2008 Επιλογή
000132008 02/07/2008 Επιλογή
000122008 25/06/2008 Επιλογή
000112008 16/05/2008 Επιλογή
000102008 12/05/2008 Επιλογή
000092008 07/05/2008 Επιλογή
000082008 21/04/2008 Επιλογή
000072008 14/04/2008 Επιλογή
000062008 26/03/2008 Επιλογή
000052008 03/03/2008 Επιλογή
000042008 20/02/2008 Επιλογή
000032008 28/01/2008 Επιλογή
|< << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 9 από 14


A/A: 00145 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2μηνο).
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00144 Έτος: 2008 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2μηνο).
1.Εγκρίνει την πρόσληψη στο Δήμο οκτώ (8) εργατών Καθαριότητας , η οποία κρίνεται αναγκαία, για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών, όπως είναι η πιο συχνή και αναγκαία αποκομιδή των απορριμμάτων, η πιο συχνή και αναγκαία πλύση των κάδων,καθώς και η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη του Αλμυρού όσο και στα Δ.Δ. και γενικά ο ευπρεπισμός του Δήμου ο οποίος εντείνεται κατά την περίοδο του καλοκαιριού καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας. 2.Η πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού θα γίνει με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών και σύμφωνα με τις Ιισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.3146/2003,καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν. 3416/2003, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999. 3. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 20-6041.001 "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων" και θα ανέλθει στο ποσό των Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις Ι.Δ.ορισμένου χρόνο. 4.Εξουσιοδοτείται ο κ.Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Δημ.Συμβούλιο τα εξής: Οι ανάγκες του Γραφείου Καθαρισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων και του Γραφείου Αποκομιδής Αποριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας -Πρασίνου-Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης όπως είναι η πιο συχνή και αναγκαία αποκομιδή των απορριμάτων, η πιο συχνή και αναγκαία πλύση των κάδων, η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη του Αλμυρού όσο και στα Δ.Δ.καθώς και η καθαριότητα των παραλιών του Δήμου ο οποίος εντείνεται κατά την περίοδο του καλοκαιριού καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού καθαριότητας. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα γίνει με σύμβαση διάρκειας δυο μηνών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν. 3146/2003 (δεν απαιτείται έγκριση από την Τριμελή εξ Υπουργών Επιτροπή) καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/1999 ( δημοσίευση και πρόσληψη με απόφαση Δημάρχου και έλεγχος της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ στο τέλος του έτους 2008 για τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού). Στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις Ι.Δ.ορισμένου χρόνου. Τέλος σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 5 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με Α.Π.:οικ.5345/4-2-2005 καιμε το αριθ. οικ.1941/11-1-2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα σύναψης τέτοιων συμβάσεων εργασίας. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 20-6041.001 " Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων" και θα ανέλθει στο ποσό των 125.000€ , όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Δ/νσης Οικονιμικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΟΟικΟι Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι προτείνεται να προσληφθούν οκτώ (8) άτομα. Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος στην παρατήρηση του Δημ.Συμβούλου κ.Μαμούρα Βασ. ότι ενώ προσλαμβάνεται προσωπικό στο Δήμο, δεν υπάρχει καθαριότητα σε σχέση με την εποχή που ήταν Δήμαρχος ο κ. Ματίκας Στ. είπε ότι δεν ισχύει αυτή η παρατήρηση ,ούτε μπορούμε να κάνουμε ισοπεδωτική παρατήρηση.Γίνονται τεράστιες προσπάθειες ,ο Δήμος έχει προχωρήσει στην αγορά αποριμματοφόρων , και άλλων μηχανημάτων τα οποία βοηθούν στην καθαριότητα της πόλης και των Δ.Δ.Διαμερισμάτων. Κλείνοντας τη συζήτηση του θέματος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται παραπάνω, είδε τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστάθηκε ότι είναι αναγκαία η άμεση πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...