Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00002 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00009 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Τροποποίηση της συστατικής πράξης, ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αλμυρού», ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00008 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της συστατικής πράξης, ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Νομικού Προσώπου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αλμυρού», ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: ¨ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ" ως παρακάτω: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.Κωστόπουλος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος 2.Χατζηδημητρίου Φώτιος Δημοτικός Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος 3.Καραμπάσης Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος 4.Καλλές Νικιόλαος Δημοτικός Σύμβουλος 5.Σαρρής Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος 6.Βελάνης Δημήτριος Υπάλληλος του Δήμου 7.Καραφέρης Δημήτριος Δημότης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 1.Τσαμπίρας Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος 2.Καρατσώκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος 3.Τσιατσιάνη Κωνσταντίνα Δημοτικός Σύμβουλος 4.Δαλακούρας Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος 5.Μαμούρας Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος 6.Μόκας Χρήστος Υπάλληλος Δήμου 7.Κλουκουτάρας Αθανάσιος Δημότης
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω Νομικού προσώπου έληξε στις 31-12-2006 και κατόπιν αυτού πρέπει να ορίσουμε τα μέλη νέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ είναι Νομικό Πρόσωπο του Δήμου και σε ότι αφορά τη διοίκησή του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 240 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και η αριθμ. 13151/15-11-1994 (ΦΕΚ 891/ΤΒ΄/30-11-1994 Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας (αριθμ. 63/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) με την οποία συστάθηκε η επιχείρηση. Για εναρμόνιση του άρθρου 240 του ΔΚΚ προτείνεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, ως προς το άρθρο 6 της με αριθμ. 13151/15-11-1994 Απόφασης Νομάρχη Μαγνησίας, ως προς τη σύνθεση του Δ.Σ. ως εξής: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: α) Το Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. β) Τέσσερις ( 4) Δημοτικούς Συμβούλους (δύο της πλειοψηφίας και δύο της μειοψηφίας) γ) Ένα υπάλληλο του Δήμου δ) Ένα Δημότη. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μειοψηφιών να προτείνει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολούθως από την πλευρά της μειοψηφίας προτάθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νικόλαος Καλλές και Αθανάσιος Σαρρής ως τακτικά μέλη και οι Ηλίας Δαλακούρας και Βασίλειος Μαμμούρας ως αναπληρωματικά μέλη. Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος πρότεινε ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους: Κωστόπουλο Δημήτριο, Χατζηδημητρίου Φώτιο, Καραμπάση Αλέξανδρο, Καλλέ Νικόλαο, Σαρρή Αθανάσιο, Βελάνη Δημήτριο και Καραφέρη Δημήτριο και ως αναπληρωματικά μέλη : Τσαμπίρα Ηλία, Καρατσώκη Ιωάννη Τσιατσιάνη Κωνσταντίνα, Δαλακούρα Ηλία, Μαμούρα Βασίλειο, Μόκα Χρήστο και Κλουκουτάρα Αθανάσιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και την αριθμ. 13151/15-11-1994 (ΦΕΚ 891/ΤΒ΄/30-11-1994 Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας (αριθμ. 63/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) με την οποία συστάθηκε η επιχείρηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...