Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00008 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00085 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΤΕΔΚ Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00083 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Ν. Μαγνησίας
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 3 του Π.Δ. 12/16-1-2007 (ΦΕΚ Α΄ 8), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 48/1999 (ΦΕΚ Α΄ 51) η εκλογή των Αντιπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων για τις Γενικές Συνελεύσεις των ΤΕΔΚ διενεργείται από την 1η Μαρτίου 2007 έως την 16η Μαρτίου 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/2007 ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι ο Δήμος μας, το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου αποτελείται από 21 μέλη, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από 11 εκπροσώπους. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των ΟΤΑ είναι μυστική και διενεργείται χωριστά για τον επιτυχόντα συνδυασμό και χωριστά για τους επιλαχόντες συνδυασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 48/1999. Ο επιτυχόν συνδυασμός εκλέγει εκπροσώπους μεταξύ των μελών και σύμφωνα με τον αριθμό που του αναλογεί βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 48/1999, που για το Δήμο μας είναι επτά (7).. Οι επιλαχόντες συνδυασμοί εκλέγουν μεταξύ των μελών αυτών τους εκπροσώπους που τους αναλογούν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 48/1999, που για το Δήμο μας είναι τέσσερις (4). Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι του αριθμού των εκπροσώπων που εκλέγονται, αντιστοίχως, ανά κατηγορία επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών. Εκλέγονται κατά σειρά όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση για την τελική κατάταξη υποψηφίων. Κατόπιν αυτού υπέβαλλαν υποψηφιότητα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Α)Από την πλευρά της πλειοψηφίας 1)Γαρδικλής Στέργιος, 2)Καρατσώκης Ιωάννης, 3)Κωστόπουλος Δημήτριος, 4)Ντιβανίδης Ανάργυρος, 5)Πάντζιος Ηλίας, 6)Παπαϊωάννου Γεώργιος και 7)Τσαμπίρας Ηλίας. Β)Από την πλευρά των μειοψηφιών 1)Βούλγαρης Χρήστος, 2)Δαλακούρας Ηλίας, 3)Καλλές Νικόλαος και 4)Μαμούρας Βασίλειος. Μετά από αυτό ορίστηκαν ψηφολέκτες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαμούρας Βασίλειος και Καραμπάσης Αλέξανδρος. Στη συνέχεια καταρτίσθηκαν τα δύο ψηφοδέλτια. Ο Πρόεδρος διένειμε ισάριθμα προς τα παρόντα μέλη της πλειοψηφίας και ισομεγέθη ψηφοδέλτια με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και συνέστησε όπως καθένας αποσυρόμενος ιδιαιτέρως θέσει επί του ψηφοδελτίου μέχρι επτά (7) σταυρούς και να εναποθέσει ακολούθως τούτο μέσα στην ψηφοδόχο κάλπη. Επακολούθησε ψηφοφορία και μετά τη λήξη της οι ψηφολέκτες έβγαλαν από την κάλπη τα ψηφοδέλτια τα αρίθμησαν κατά σειρά εξαγωγής, μονογράφησαν από αυτούς και ευρέθησαν συνολικά όσα και τα παρόντα μέλη, ήτοι δώδεκα (12). Κατά την ψηφοφορία αυτή έλαβαν: Γαρδικλής Στέργιος, Κωστόπουλος Δημήτριος, Πάντζιος Ηλίας, Παπαϊωάννου Γεώργιος και Τσαμπίρας Ηλίας δώδεκα (12) ψήφους ο καθένας και Καρατσώκης Ιωάννης και Ντιβανίδης Ανάργυρος έντεκα (11) ψήφους ο καθένας, σε σύνολο δώδεκα (12) ψηφισάντων. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος επειδή προέκυψε ισοψηφία προέβη σε κλήρωση για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Έτσι η τελική κατάταξη των εκπροσώπων της πλειοψηφίας για τη γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Μαγνησίας έχει ως ακολούθως: 1)Γαρδικλής Στέργιος, 2)Κωστόπουλος Δημήτριος, 3)Πάντζιος Ηλίας, 4)Παπαϊωάννου Γεώργιος, 5)Τσαμπίρας Ηλίας, 6)Καρατσώκης Ιωάννης και 7)Ντιβανίδης Ανάργυρος. Ακολούθησε η ίδια ως ανωτέρω διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων από την πλευρά των μειοψηφιών. Κατά την ψηφοφορία αυτή έλαβαν: Βούλγαρης Χρήστος, Δαλακούρας Ηλίας, Καλλές Νικόλαος και Μαμούρας Βασίλειος πέντε (5) ψήφους ο καθένας και βρέθηκε και ένα Λευκό ψηφοδέλτιο, σε σύνολο έξι (6) ψηφισάντων. Επειδή και εδώ προέκυψε ισοψηφία ο κ. Πρόεδρος προέβη σε κλήρωση για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Έτσι η τελική κατάταξη των εκπροσώπων της μειοψηφίας για τη γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Μαγνησίας, έχει ως ακολούθως: 1)Βούλγαρης Χρήστος, 2)Δαλακούρας Ηλίας, 3)Καλλές Νικόλαος και 4)Μαμούρας Βασίλειος
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...