Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00008 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00087 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΙ Τροποποίηση της αριθμ. 7/2006 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος «Κουρί» πρ/σμού έργου 10.000,00 € με Φ.Π.Α.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00085 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Τροποποίηση της αριθμ. 7/2006 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος «Κουρί» πρ/σμού έργου 10.000,00 € με Φ.Π.Α.
1. Τροποποιεί την αριθμ. 7/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος «Κουρί»" πρ/σμού έργου 10.000,00 € με Φ.Π.Α.", για την τροποποίηση της μελέτης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 29/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ περί "Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος «Κουρί»" πρ/σμού έργου 10.000,00 € με Φ.Π.Α, στην οποία περιλαμβάνονται οι διορθώσεις που αναφέρονται στο αριθ.10542 Γ΄ΠΕΠ/27-9-2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βασιλείου Μαμούρα για το λόγο που αναφέρεται στην εισήγηση.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθ.7/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού εγκρίθηκε η αριθ.335/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο δημοτικό δάσος «Κουρί» πρ/σμού έργου 10.000 € με Φ.Π.Α. Η μελέτη υποβλήθηκε μαζί με άλλα δικαιολογητικά (Τεχνικό Δελτίο, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίσεις από διάφορες υπηρεσίες) στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς χρηματοδότηση του έργου. Το έργο εντάχθηκε με την αριθ.653 Γ ΠΕΠ /5-6-2006 απόφαση ένταξης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας με το αριθ.10542 Γ΄ΠΕΠ/27-9-2006 έγγραφό της προενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την προϋπόθεση κάποιων διορθώσεων που αφορούν στη μελέτη. Μετά τα ανωτέρω για το έργο συντάχθηκε η αριθμ. 29/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ στην οποία περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες τροποποιήσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στο αριθ.10542 Γ΄ΠΕΠ/27-9-2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 και προτείνεται στο Συμβούλιο η έγκρισή της. Στη συνέχεια ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Βούλγαρης ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά για το έργο. Ακολολυθως ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα και είπε ότι από τη συνολική πρόταση που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια για το Κουρί, εγκρίθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Πρόκειται για συντήρηση διάστρωση των ήδη υπαρχόντων δρόμων. Στη συνέχεια επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι παρακάτω: Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Βούλγαρης και είπε να μην εκτοπιστούν οι περιπατητές από το δάσος, που στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Μαμούρας και είπε ότι στα αισθητικά δάση να μην γίνονται παρεμβάσεις. Η παρτέμβαση είναι ήπια, αλλά θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο. Για λόγους αρχής δεν θα το ψηφίσω. Στα οργανωμένα κράτη υπάρχει οργάνωση για πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, αυτοκινητοδρόμους. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Τζάμος και είπε ότι δεν πρέπει να γίνονται αλλόγιστες παρεμβάσεις στο δάσος. Ο δρόμος μέσα στο δάσος θέλει καλυτέρευση. Δεν χρειάζεται ποδηλατόδρομος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στέργιος Γαρδικλής και είπε ότι το ποδήλατο συνιστάται να υπάρχει μέσα στο δάσος, είναι δράση περιβαλλοντικότατη, δεν είναι επιβάρυνση. Μετά τα παραπάνω κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε όσα αναφέρονται στην εισήγηση, είδε την αριθμ. 7/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 335/2006 μελέτη του έργου, το αριθ.10542 Γ΄ΠΕΠ/27-9-2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, την αριθμ. 29/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ και μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...