Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00025 / 2007 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022008 24/01/2008 Επιλογή
000012008 14/01/2008 Επιλογή
000252007 19/12/2007 Επιλογή
000242007 12/12/2007 Επιλογή
000232007 10/12/2007 Επιλογή
000222007 21/11/2007 Επιλογή
000212007 12/11/2007 Επιλογή
000202007 22/10/2007 Επιλογή
000192007 15/10/2007 Επιλογή
000182007 01/10/2007 Επιλογή
000172007 05/09/2007 Επιλογή
000162007 27/08/2007 Επιλογή
000152007 22/08/2007 Επιλογή
000142007 30/07/2007 Επιλογή
000132007 11/07/2007 Επιλογή
000122007 18/06/2007 Επιλογή
000112007 14/05/2007 Επιλογή
000102007 16/04/2007 Επιλογή
000092007 21/03/2007 Επιλογή
000082007 14/03/2007 Επιλογή
000072007 06/03/2007 Επιλογή
000062007 26/02/2007 Επιλογή
000052007 12/02/2007 Επιλογή
000042007 29/01/2007 Επιλογή
000032007 23/01/2007 Επιλογή
|< << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 10 από 14


A/A: 00297 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Τσαμπίρας Ηλίας Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (Δ.Δ. Ευξεινούπολης, Πλατάνου, Νεοχωράκι-Δεξαμενής, Κωφών-Πηγής)».
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00284 Έτος: 2007 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (Δ.Δ. Ευξεινούπολης, Πλατάνου, Νεοχωράκι-Δεξαμενής, Κωφών-Πηγής)».
Εγκρίνει τον αρμοδίως συνταχθέντα και θεωρηθέντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (Δ.Δ. Ευξεινούπολης, Πλατάνου, Νεοχωράκι-Δεξαμενής, Κωφών-Πηγής)», σύμφωνα με τον οποίο δεν επέρχεται μεταβολή στη συμβατική δαπάνη του έργου.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στη γραπτή εισήγησή του επί του θέματος η οποία έχει ως ακολούθως: Κατά την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου παρέστη ανάγκη αυξήσεων καθώς και μειώσεων των αναγραφόμενων στον αρχικό πρ/σμό ποσοτήτων διαφόρων εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές συνέχισε ο κ. Πρόεδρος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας, τα μεγέθη των ποσοτήτων και της αρχικής δαπάνης του πρ/σμού , όπως επίσης και τις διάφορες δαπάνες που προκύπτουν από την σύγκριση των κονδυλίων του πρ/σμού που ίσχυε και του προτεινόμενου. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις ο Α.Π. συντάσσεται από την επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία (ΤΥΔΚ) και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο . Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών ο επιβλέπων το έργο μηχανικός της ΤΥΔΚ κ. Ιωάννης Ζαγοριανός συνέταξε τον παρόντα 3ο Α.Π. Ο 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (Δ.Δ. Ευξεινούπολης, Πλατάνου, Νεοχωράκι-Δεξαμενής, Κωφών-Πηγής)», συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σε αυτόν αυξήσεις καθώς και μειώσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και για την απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων, χωρίς βέβαια να τροποποιούν τη μορφή του έργου. Οι Νέες Τιμές που περιλαμβάνονται σε αυτόν καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση στη συμβατική δαπάνη του έργου. Έτσι η συνολική δαπάνη του διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ 3Ος ΑΠΕ Συμβατική δαπάνη : 303.110,02 € 303.110,02 € ΦΠΑ : 57.590,90 € 57.590,90 € Σύνολο δαπάνης : 360.700,92 € 360.700,92 € Το έργο χρηματοδοτείται από το ΘΗΣΕΑΣ και ο 3ος Α.Π. έχει ήδη προεγκριθεί από Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Συμβούλιο αφού εξέτασε τον 3ο Α.Π. σε παραβολή προς τον αρχικό πρ/σμό της δαπάνης του έργου, της συμβατικής δαπάνης, του 1ου και 2ου ΑΠΕ, και αφού έλαβε υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 8 του Ν.1418/84 και του άρθρου 2 παρ. 14 του Ν. 2229/94 και μετά διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...